OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cardiacol C

Guttae cardiacae cum Colae extractum fluidum

krople doustne, roztwór -
- rej. IL-3144/LN

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 25 g
ID: 56840
OTC bez recepty
05909990926565
1 butelka 40 g
ID: 21849
OTC bez recepty
05909994314436
1 butelka 45 g
ID: 57048
OTC bez recepty
05909990926572
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.