OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cirrus Duo

Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum
R01BA52 Układ oddechowy - leki obkurczające i rynologiczne do stosowania miejscowego - sympatykomimetyki
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg
- rej. 10156

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 18882
OTC bez recepty
05909991015619
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.