OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)

Preparat złożony
B05DB Płyny hipertoniczne do dializy otrzewnowej
roztwór do dializy otrzewnowej -
- rej. 13006

Opakowanie handloweWydawanie
4 op. 2500 ml
ID: 69654
Lz lecznictwo zamknięte
05909990905423
5 op. 2000 ml
ID: 69653
Lz lecznictwo zamknięte
05909990905409
6 op. 2000 ml
ID: 69622
Lz lecznictwo zamknięte
05909990905034
6 op. 1500 ml
ID: 69652
Lz lecznictwo zamknięte
05909990905393
8 op. 2000 ml
ID: 69623
Lz lecznictwo zamknięte
05909990905041
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.