OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


CAPD/DPCA 2 Roztwór do dializy otrzewnowej

Produkt złożony
B05D (B05D?)-
roztwór do dializy otrzewnowej glukoza 1,5%, wapń 1,75 mmol/l
- rej. 13011

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw po 1000 ml (6 poj. worków)
ID: 22008
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301118
1 zestaw po 2000 ml (4 poj. worki)
ID: 22009
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301125
1 zestaw po 2500 ml (4 poj. worki)
ID: 22010
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301132
1 zestaw po 5000 ml (2 poj. worki)
ID: 36170
Lz lecznictwo zamknięte
05909990050086
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.