OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


CAPD/DPCA 4 Roztwór do dializy otrzewnowej

Produkt złożony
B05D (B05D?)-
roztwór do dializy otrzewnowej glukoza 2,3%, wapń 1,75 mmol/l
- rej. 13013

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw po 1000 ml (6 poj. worków)
ID: 22040
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301316
1 zestaw po 2000 ml (4 poj. worki)
ID: 22041
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301323
1 zestaw po 2500 ml (4 poj. worki)
ID: 22042
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301330
1 zestaw po 5000 ml (2 poj. worki)
ID: 36162
Lz lecznictwo zamknięte
05909990050062
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.