OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xolair

Omalizumabum
R03DX05 Przeciwastmatyczne działające ogólnie - różne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 75 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. + 1 amp.
ID: 29298
Rpz recepty specjalne
05909990340354
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.