OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


BCG - medac

BCG ad immunocurationem
L03AX03 Leki pobudzające układ odpornościowy - inne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego min. 2x10^8 max. 3x10^9
- rej. 10218

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. + system z rozp. 50 ml.
ID: 22268
Rpz recepty specjalne
05909991021818
3 fiol. + 3 systemy z rozp. 50 ml
ID: 22269
Rpz recepty specjalne
05909991021825
5 fiol. + 5 systemów z rozp. 50 ml.
ID: 22270
Rpz recepty specjalne
05909991021832
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.