OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Helicid 40

Omeprazolum
A02BC01 Choroba wrzodowa - inhibitory pompy protonowej
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg
- rej. 10217

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 22281
Lz lecznictwo zamknięte
05909991021719
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.