OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sufentanil Chiesi

Sufentanilum
N01AH03 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - opioidy znieczulające
roztwór do wstrzykiwań 5 mcg/ml (50 mcg/10 ml)
- rej. 10245

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 10 ml
ID: 22283
Lz lecznictwo zamknięte
05909991024512
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.