OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azimycin

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
tabletki powlekane 125 mg
- rej. 10343

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 22576
Rp na receptę
05909991034313
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.