OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azimycin

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
tabletki powlekane 500 mg
- rej. 10355

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 22578
Rp na receptę
05909991035518
6 tabl.
ID: 130744
Rp na receptę
05904016012451
12 tabl.
ID: 130745
Rp na receptę
05904016012468
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.