OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


INOmax

Nitrogenii oxidum
R07AX01 Układ oddechowy - różne
gaz do inhalacji 400 ppm mol/mol
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 2 l
ID: 22727
Rpz recepty specjalne
05909991039615
1 butla 10 l
ID: 22728
Rpz recepty specjalne
05909991039622
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.