OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


10% Dekstran 40 000 Baxter

Dextranum
B05AA05 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 100 mg/ml
- rej. 10414

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 250 ml
ID: 22763
Lz lecznictwo zamknięte
05909991041410
1 poj. 500 ml
ID: 22764
Lz lecznictwo zamknięte
05909991041427
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.18 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.