OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6% Dekstran 70 000 Baxter

Dextranum
B05AA05 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 60 mg/ml
- rej. 10415

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 500 ml
ID: 22699
Lz lecznictwo zamknięte
05909991041526
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.