OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amotaks Dis

Amoxicillinum
J01CA04 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny o szerokim spektrum działania
tabletki 750 mg
- rej. 10436

Opakowanie handloweWydawanie
16 tabl.
ID: 23709
Rp na receptę
05909991043629
20 tabl.
ID: 86906
Rp na receptę
05909991089139
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.