OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Iberogast

Preparat ziołowy

płyn doustny -
- rej. 10487

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 ml
ID: 22970
OTC bez recepty
05909991048716
1 butelka 50 ml
ID: 57978
OTC bez recepty
05909991048723
1 butelka 100 ml
ID: 57977
OTC bez recepty
05909991048730
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.