OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amitriptylinum VP

Amitriptylini hydrochloridum
N06AA09 Leki przeciwdepresyjne - nieselektywne inhibitory ponownego wychwytu monoamin
tabletki powlekane 25 mg
- rej. 10489

Opakowanie handloweWydawanie
60 tabl.
ID: 22973
Rp na receptę
05909991048914
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.