OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aurex 20

Citalopramum
N06AB04 Leki przeciwdepresyjne - selektywne inhibitory ponownego wychwytu serotoniny
tabletki powlekane 20 mg
- rej. 10534

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 23027
Rp na receptę
05909991053413
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.