OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aromek

Letrozolum
L02BG04 Leki hormonalne stosowane w chorobach nowotworowych - inhibitory enzymów
tabletki powlekane 2,5 mg
- rej. 10607

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 23190
Rp na receptę
05909991060718
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.