OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


CosmoFer

Ferri hydroxidum dextranum
B03AC06 Niedokrwistość - żelazo trójwartościowe stosowane parenteralnie
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 50 mg Fe3+/ml
- rej. 10630

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp. 10 ml
ID: 27389
Lz lecznictwo zamknięte
05909990667284
5 amp. 2 ml
ID: 23244
Lz lecznictwo zamknięte
05909991063016
10 amp. 2 ml
ID: 23245
Lz lecznictwo zamknięte
05909991063023
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.