OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adrenalina WZF

Adrenalinum
C01CA24 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
roztwór do wstrzykiwań 300 mcg/0,3 ml
- rej. 10697

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 48399
Rp na receptę
05909991069711
2 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 117423
Rp na receptę
05909991291440
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.