OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xolair

Omalizumabum
R03DX05 Przeciwastmatyczne działające ogólnie - różne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. + 1 amp.
ID: 29299
Rpz recepty specjalne
05909990340361
4 fiol. + 4 amp. rozp.
ID: 51110
Rpz recepty specjalne
05909990708161
10 fiol. + 10 amp.
ID: 51111
Rpz recepty specjalne
05909990708178
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.