OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Heparizen 1000

Heparinum natricum
C05BA03 Przeciwżylakowe preparaty z heparyną do stosowania miejscowego
żel 1000 j.m./g
- rej. 10754

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 30 g
ID: 106251
OTC bez recepty
05901887032724
1 tuba 50 g
ID: 23496
OTC bez recepty
05909991075415
1 tuba 100 g
ID: 23497
OTC bez recepty
05909991075422
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.