OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fuzeon

Enfuvirtidum
J05AX07 Leki przeciwwirusowe działające ogólnie - różne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 90 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
60 fiol. proszku + 60 fiol. rozp.
ID: 23727
Rpz recepty specjalne
05909990000289
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.