OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


NeoRecormon

Epoetinum beta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 20000 j.m. (33333 j.m./ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 23749
Rpz recepty specjalne
05909990000586
6 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 104819
Rpz recepty specjalne
05909990439911
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.