OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arixtra

Fondaparinuxum natricum
B01AX05 Leki zmniejszające krzepliwość - różne
roztwór do wstrzykiwań 1,5 mg/0,3 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 52741
Rp na receptę
05909990001934
2 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 52745
Rp na receptę
05909990725649
7 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 52742
Rp na receptę
05909990001941
10 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 52743
Rp na receptę
05909990001958
10 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 52746
Rp na receptę
05909990725656
20 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 52744
Rp na receptę
05909990001965
20 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 52747
Rp na receptę
05909990725663
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.