OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arixtra

Fondaparinuxum natricum
B01AX05 Leki zmniejszające krzepliwość - różne
roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 52734
Rp na receptę
05909990001972
2 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 52738
Rp na receptę
05909990725618
7 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 52735
Rp na receptę
05909990001989
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 52736
Rp na receptę
05909990001996
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 130080
Rp na receptę
05901878600055
10 amp.-strzyk. 0,5 ml z zest. zabezp.
ID: 52739
Rp na receptę
05909990725625
20 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 52737
Rp na receptę
05909990002009
20 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 52740
Rp na receptę
05909990725632
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.