OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Protelos

Strontii ranelas
M05BX03 Leki poprawiające mineralizację kości - różne
granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 2 g
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
7 sasz.
ID: 106238
Rpz recepty specjalne
28 sasz.
ID: 22841
Rpz recepty specjalne
05909990002085
14 sasz.
ID: 106239
Rpz recepty specjalne
84 sasz.
ID: 22900
Rpz recepty specjalne
05909990002092
56 sasz.
ID: 106240
Rpz recepty specjalne
100 sasz.
ID: 106241
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.