OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ViraferonPeg

Peginterferonum alfa - 2b
L03AB10 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1
ID: 131415
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 24023
Rpz recepty specjalne
05909990004003
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 zestaw do wsztrzykiwań
ID: 24024
Rpz recepty specjalne
05909990004027
4
ID: 131416
Rpz recepty specjalne
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp.
ID: 24025
Rpz recepty specjalne
05909990004034
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp. + 4 zestawy do wstrzykiwań
ID: 24026
Rpz recepty specjalne
05909990004041
6 fiol. proszku + 6 amp. rozp.
ID: 24027
Rpz recepty specjalne
05909990004058
12
ID: 131417

12 fiol. proszku + 12 amp. rozp. + 12 zestawów do wstrzykiwań
ID: 107209
Rpz recepty specjalne
05909990004287
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.