OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ViraferonPeg

Peginterferonum alfa - 2b
L03AB10 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztwou do wstrzykiwań 80 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1
ID: 131418
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 24028
Rpz recepty specjalne
05909990004065
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 zestaw do wstrzykiwań
ID: 24029
Rpz recepty specjalne
05909990004072
4
ID: 131419
Rpz recepty specjalne
4 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 24031
Rpz recepty specjalne
05909990004089
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp. + 4 zestawy do wstrzykiwań
ID: 24032
Rpz recepty specjalne
05909990004096
6 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 24033
Rpz recepty specjalne
05909990004102
12
ID: 131420
Rpz recepty specjalne
12 fiol. proszku + 12 amp. rozp. + 12 zestawów do wstrzykiwań
ID: 107211
Rpz recepty specjalne
05909990004294
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.