OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ViraferonPeg

Peginterferonum alfa - 2b
L03AB10 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1
ID: 131427
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 24044
Rpz recepty specjalne
05909990004249
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 zestaw do wstrzykiwań
ID: 24045
Rpz recepty specjalne
05909990004256
4
ID: 131428
Rpz recepty specjalne
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp.
ID: 19020
Rpz recepty specjalne
05909990006779
4 fiol. proszku + 4 amp. rozp. + 4 zestawy do wstrzykiwań
ID: 24046
Rpz recepty specjalne
05909990004263
6 fiol. proszku + 6 amp. rozp.
ID: 24047
Rpz recepty specjalne
05909990004270
12
ID: 131429
Rpz recepty specjalne
12 fiol. proszku + 12 amp. rozp. + 12 zestawów do wstrzykiwań
ID: 24052
Rpz recepty specjalne
05909990004355
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.