OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


IntronA

Interferonum alfa-2b
L03AB05 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 3 mln j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 106983
Rpz recepty specjalne
1 fiol. + zest. do wstrzyk.
ID: 24082
Rpz recepty specjalne
05909990004676
6 fiol. + 6 zest. do wstrzyk.
ID: 24083
Rpz recepty specjalne
05909990004683
12 fiol. + 12 zest. do wstrzyk.
ID: 24084
Rpz recepty specjalne
05909990004690
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.