OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


IntronA

Interferonum alfa-2b
L03AB05 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 5 mln j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 106984
Rpz recepty specjalne
1 fiol. + zest. do wstrzyk.
ID: 24085
Rpz recepty specjalne
05909990004706
6 (fiol. + zest. do wstrzyk.)
ID: 24086
Rpz recepty specjalne
05909990004720
12 (fiol. + zest. do wstrzyk.)
ID: 24087
Rpz recepty specjalne
05909990004737
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.