OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


IntronA

Interferonum alfa-2b
L03AB05 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 10 mln j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 106985
Rpz recepty specjalne
1 (fiol. + zest. do wstrzyk.)
ID: 24088
Rpz recepty specjalne
05909990004744
6 (fiol. + zest. do wstrzyk.)
ID: 24089
Rpz recepty specjalne
05909990004751
12 (fiol. + zest. do wstrzyk.)
ID: 24090
Rpz recepty specjalne
05909990004768
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.