OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


IntronA

Interferonum alfa-2b
L03AB05 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań 60 mln j.m./1,2 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 dozownik + 12 zest. do wstrzyk.
ID: 106992
Rpz recepty specjalne
2 dozowniki + 24 zest. do wstrzyk.
ID: 24102
Rpz recepty specjalne
05909990004881
8 dozowników + 96 zest. do wstrzyk.
ID: 24103
Rpz recepty specjalne
05909990004898
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.