OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ytracis

Yttrii (90Y) chloridum

prekursor produktu radiofarmaceutycznego, roztwór 1,850 GBq/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 18943
Rpz recepty specjalne
05909990005864
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.