OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Neulasta

Pegfilgrastimum
L03AA13 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań 6 mg/0,6 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,64 ml + aplikator ONPRO
ID: 128486
Rpz recepty specjalne
08715131015879
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 23409
Rpz recepty specjalne
05909990007523
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 24178
Rpz recepty specjalne
05909990007530
1 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53933
Rpz recepty specjalne
05909990738694
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.