OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kineret

Anakinrum
L04AC03 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/0,67 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,67 ml z podziałką
ID: 91459
Rpz recepty specjalne
05909991138592
7 amp.-strzyk. 0,67 ml z podziałką
ID: 91460
Rpz recepty specjalne
05909991138608
28 amp.-strzyk. 0,67 ml z podziałką
ID: 91461
Rpz recepty specjalne
05909991138615
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.