OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 24182
Rpz recepty specjalne
05909990007585
1 wstrzykiwacz SureClick 0,4 ml
ID: 28986
Rpz recepty specjalne
05909990340200
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 53942
Rpz recepty specjalne
05909990007608
1 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53944
Rpz recepty specjalne
05909990738700
4 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 53943
Rpz recepty specjalne
05909990007592
4 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53945
Rpz recepty specjalne
05909990738748
4 wstrzykiwacze SureClick 0,4 ml
ID: 57175
Rpz recepty specjalne
05909990772872
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.