OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 15 mcg/0,375 ml (40 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,375 ml
ID: 24185
Rpz recepty specjalne
05909990007646
1 wstrzykiwacz SureClick 0,375 ml
ID: 28989
Rpz recepty specjalne
05909990340224
1 amp.-strzyk. 0,375 ml
ID: 53946
Rpz recepty specjalne
05909990007622
1 amp.-strzyk. 0,375 ml
ID: 53947
Rpz recepty specjalne
05909990738755
4 amp.-strzyk. 0,375 ml
ID: 24183
Rpz recepty specjalne
05909990007639
4 amp.-strzyk. 0,375 ml
ID: 53948
Rpz recepty specjalne
05909990738762
4 wstrzykiwacze SureClick 0,375 ml
ID: 57176
Rpz recepty specjalne
05909990772889
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.