OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 24186
Rpz recepty specjalne
05909990007653
1 wstrzykiwacz SureClick 0,5 ml
ID: 28990
Rpz recepty specjalne
05909990340231
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 53950
Rpz recepty specjalne
05909990007677
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53952
Rpz recepty specjalne
05909990738779
4 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 53839
Rpz recepty specjalne
05909990007660
4 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53953
Rpz recepty specjalne
05909990738786
4 wstrzykiwacze SureClick 0,5 ml
ID: 57178
Rpz recepty specjalne
05909990772896
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.