OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 30 mcg/0,3 ml (100 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 24188
Rpz recepty specjalne
05909990007707
1 wstrzykiwacz SureClick 0,3 ml
ID: 28991
Rpz recepty specjalne
05909990340248
1 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 53954
Rpz recepty specjalne
05909990007684
1 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53955
Rpz recepty specjalne
05909990738793
4 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 24187
Rpz recepty specjalne
05909990007691
4 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53956
Rpz recepty specjalne
05909990738809
4 wstrzykiwacze SureClick 0,3 ml
ID: 57201
Rpz recepty specjalne
05909990772902
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.