OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 24189
Rpz recepty specjalne
05909990007745
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 53957
Rpz recepty specjalne
05909990007769
1 wstrzykiwacz SureClick 0,4 ml
ID: 53958
Rpz recepty specjalne
05909990340255
1 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53959
Rpz recepty specjalne
05909990738847
1 fiol. 1 ml
ID: 88993
Rpz recepty specjalne
05909990008087
4 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 24190
Rpz recepty specjalne
05909990007752
4 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53960
Rpz recepty specjalne
05909990738854
4 wstrzykiwacze SureClick 0,4 ml
ID: 57189
Rpz recepty specjalne
05909990772940
4 fiol. 1 ml
ID: 88994
Rpz recepty specjalne
05909990008094
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.