OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 24191
Rpz recepty specjalne
05909990007776
1 wstrzykiwacz SureClick 0,5 ml
ID: 28998
Rpz recepty specjalne
05909990340262
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 53961
Rpz recepty specjalne
05909990007790
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53965
Rpz recepty specjalne
05909990738861
4 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 53964
Rpz recepty specjalne
05909990007783
4 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53966
Rpz recepty specjalne
05909990738878
4 wstrzykiwacze SureClick 0,5 ml
ID: 57190
Rpz recepty specjalne
05909990772957
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.