OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 24193
Rpz recepty specjalne
05909990007844
1 wstrzykiwacz SureClick 0,3 ml
ID: 28999
Rpz recepty specjalne
05909990340279
1 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 53967
Rpz recepty specjalne
05909990007806
1 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53968
Rpz recepty specjalne
05909990738885
1 fiol. 1 ml
ID: 88997
Rpz recepty specjalne
05909990008100
4 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 24192
Rpz recepty specjalne
05909990007837
4 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53969
Rpz recepty specjalne
05909990738892
4 wstrzykiwacze SureClick 0,3 ml
ID: 57191
Rpz recepty specjalne
05909990772964
4 fiol. 1 ml
ID: 88998
Rpz recepty specjalne
05909990008124
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.