OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 24194
Rpz recepty specjalne
05909990007851
1 wstrzykiwacz SureClick 0,4 ml
ID: 29000
Rpz recepty specjalne
05909990340286
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 53970
Rpz recepty specjalne
05909990007875
1 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53972
Rpz recepty specjalne
05909990738908
4 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 53971
Rpz recepty specjalne
05909990007868
4 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53973
Rpz recepty specjalne
05909990738922
4 wstrzykiwacze SureClick 0,4 ml
ID: 57192
Rpz recepty specjalne
05909990772971
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.