OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/0,5 ml (200 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 24196
Rpz recepty specjalne
05909990007882
1 wstrzykiwacz SureClick 0,5 ml
ID: 29001
Rpz recepty specjalne
05909990340293
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 53974
Rpz recepty specjalne
05909990007905
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53976
Rpz recepty specjalne
05909990738939
1 fiol. 1 ml
ID: 88986
Rpz recepty specjalne
05909990008049
4 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 53975
Rpz recepty specjalne
05909990007899
4 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53977
Rpz recepty specjalne
05909990738946
4 wstrzykiwacze SureClick 0,5 ml
ID: 57193
Rpz recepty specjalne
05909990772988
4 fiol. 1 ml
ID: 88987
Rpz recepty specjalne
05909990008056
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.