OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 150 mcg/0,3 ml (500 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 24199
Rpz recepty specjalne
05909990007967
1 wstrzykiwacz SureClick 0,3 ml
ID: 29002
Rpz recepty specjalne
05909990340309
1 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 53980
Rpz recepty specjalne
05909990007943
1 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53981
Rpz recepty specjalne
05909990738977
4 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 24198
Rpz recepty specjalne
05909990007950
4 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53982
Rpz recepty specjalne
05909990738984
4 wstrzykiwacze SureClick 0,3 ml
ID: 57194
Rpz recepty specjalne
05909990772995
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.