OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 300 mcg/0,6 ml (500 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 24200
Rpz recepty specjalne
05909990007974
1 wstrzykiwacz SureClick 0,6 ml
ID: 29003
Rpz recepty specjalne
05909990340323
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 53983
Rpz recepty specjalne
05909990007998
1 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53984
Rpz recepty specjalne
05909990738991
1 fiol. 40 ml
ID: 89002
Rpz recepty specjalne
05909990991808
4 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 24201
Rpz recepty specjalne
05909990007981
4 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53985
Rpz recepty specjalne
05909990739004
4 wstrzykiwacze SureClick 0,6 ml
ID: 57195
Rpz recepty specjalne
05909990773008
4 fiol. 1 ml
ID: 89003
Rpz recepty specjalne
05909990991822
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.