OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 24203
Rpz recepty specjalne
05909990008001
1 wstrzykiwacz SureClick 1 ml
ID: 29004
Rpz recepty specjalne
05909990340330
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 53986
Rpz recepty specjalne
05909990008032
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53988
Rpz recepty specjalne
05909990739035
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 53987
Rpz recepty specjalne
05909990008025
4 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 53990
Rpz recepty specjalne
05909990739042
4 wstrzykiwacze SureClick 1 ml
ID: 57196
Rpz recepty specjalne
05909990773022
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.